Łukasz Mejza – jak zrobić w Polsce błyskawiczną karierę dzięki partiokracji

mar 1, 2023 | Aktualności, Okręg nr 15 Tarnów

Na marginesie działań Partii Republikańskiej

 

„Mejza…stał się wstydem i wyrzutem sumienia nie tylko województwa lubuskiego”.

Jeden z senatorów RP

 

Łukasz Mejza najpierw – jako działacz Bezpartyjnych Samorządowców – został radnym Sejmiku Województwa Lubuskiego. Następnie z listy wyborczej PSL – dostał się do Sejmu, zajmując miejsce zmarłej posłanki Fedak, później zapisał się do Bielanowych Republikanów i został wiceministrem, by – po ujawnieniu ciemnych stron jego wcześniejszych działań – zostać zdymisjonowanym i zmuszonym do opuszczenia szeregów tej partii.

Choć Mejza deklarował przynależność do Bezpartyjnych  (którzy dziś nie są dumni ze współpracy z nim), w 2019 roku startował bezskutecznie do Sejmu z listy PSL. Po śmierci posłanki Jolanty Fedak zajął jej miejsce w ławach sejmowych w 2021 roku.

W sierpniu tego samego roku został ukarany naganą przez Prezydium  Sejmu za odmowę złożenia oświadczenia majątkowego, co już wówczas mogło co najmniej dziwić.

W październiku 2021 – reklamujący się dotychczas jako bezpartyjny (choć z listy PSL) – Mejza zapisuje się do Partii Republikańskiej (kierowanej – po próbie puczu w Porozumieniu Gowina – przez Adama Bielana) i to wbrew wcześniejszej  zapowiedzi prezesa tej partii. Co więcej, Mejza zostaje wiceprezesem Republikanów, czyli zastępcą Bielania, a 15 października obejmuje stanowisko wiceministra  (sekretarza stanu) Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz pełnomocnika Premiera Morawieckiego ds. nowych technologii w sporcie,, zaś po utworzeniu samodzielnego Ministerstwa Sportu i Turystyki Mejza zostaje sekretarzem stanu (wiceministrem)  w tym resorcie.

Jednak w listopadzie 2021 media informują, że założona m.in. przez Mejzę w 2020 roku spółka Vinci NeoClinic miała obiecywać leczenie nieuleczalnie chorych ludzi „metodami nie mającymi medycznego uzasadnienia” , a do prokuratury wpływa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z artykułu 286 par. 1 Kodeksu karnego (Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8)  

Jak twierdziły media, „Mejza miał osobiście przekonywać potencjalnych pacjentów, w tym dzieci, o skuteczności stosowanych przez firmę metod, które jednak zarówno w Polsce, jak i na całym świecie uznawane są za niesprawdzone i niebezpieczne”.

Mejza przestaje pełnić funkcje partyjne w Partii Republikańskiej, a w grudniu składa dymisję z funkcji sekretarza stanu  w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Jednak faktycznie to premier Morawiecki odwołuje go z funkcji wiceministra.  

Dotychczasowy wiceprezes Republikanów  zaprzecza wszystkiemu,  a piszących o jego działalności biznesowej dziennikarzy nazywa  „medialnymi, płatnymi zabójcami”. .

Warto  w tym miejscu przypomnieć, iż już w czerwcu 2019 roku  Łukasz Mejza założył firmę Future Wolves, która miała zajmować się przeprowadzaniem „szkoleń z zakresu kompetencji miękkich, relacji w zespole, szeroko rozwiniętej obsługi klienta”.

Firma późniejszego zastępcy Bielana otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego i miała prowadzić szkolenia w ramach projektu „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim – edycja II”. Lubuska Agencja Rozwoju Regionalnego przekazała na ten cel niemal milion złotych.  

Kontrola zlecona przez zarząd województwa lubuskiego wykazała później, że firma Mejzy „przeszkoliła 76 pracowników z 37 firm za kwotę ponad 883 tys. złotych brutto”. Nie można jednak było zweryfikować, czy usługi szkoleniowe świadczone przez firmę Mejzy „były adekwatne do wykazanych kosztów”.

Zarząd województwa lubuskiego skierował dlatego do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. „Zdecydowano o zawieszeniu wypłat kolejnych transz do momentu wyjaśnienia sprawy”.

Na początku 2022 roku Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze wszczęła śledztwo w sprawie dotacji unijnych, jakie miała otrzymać firma Łukasza Mejzy. W połowie grudnia 2022 roku sprawę przejęła Prokuratura Regionalna w Poznaniu „ze względu na obszerność i duże skomplikowanie śledztwa”.  

Toczące się śledztwa nie przeszkadzają jednak TVP w lansowaniu Łukasza Mejzy od początku 2023 roku w głównych programach publicystycznych i informacyjnych. W Sejmie bowiem każdy głos się liczy, także (a może przede wszystkim) ten Łukasza Mejzy. Jak więc pokazuje ta swego rodzaju „kariera Nikodema Dyzmy z lubuskiego” – jak go złośliwie nazywają czasem jego byli koledzy, nieważne jest, co robisz, lecz w jakiej partii to robisz….. Zasada TKM obowiązuje w polityce polskiej niezależnie od tego, jaka partia rządzi w danej chwili. Dlatego trzeba w końcu położyć kres partiokracji, która niszczy nasz kraj.