Jak postawić przed sądem internetowego hejtera?

wrz 19, 2021 | Aktualności

Panuje dość powszechne przekonanie, iż w Internecie można wszystko, gdyż zidentyfikowanie autora najbardziej obraźliwego wpisu jest praktycznie niemożliwe. Jest jednak inaczej. Tutaj zaprezentujemy krótką instrukcję, jak zidentyfikować hejtera i jak doprowadzić do jego ukarania.

Powołując się na artykuł 488, paragraf 1 kodeksu postępowania karnego oraz postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17 kwietnia 1997 (sygn. I KZP 4/97) możemy złożyć na posterunku policji skargę pisemną w związku z naruszeniem przez anonimowego internautę o pseudonimie:…… (tu wpisujemy ksywę internetową hejtera) w dniu …… , o godz. ……, na stronie: ……….. (tu adres strony internetowej, portalu) – artykułu 212 kk (zniesławienie)

oraz artykułu 216 kk (znieważenie), a także art. 24 kc (naruszenie dóbr osobistych) –

poprzez publikację treści nieprawdziwych, które mnie znieważają, zniesławiają i naruszają moje dobra osobiste, zarzucając mi bezzasadnie m.in.:…..   (tu opisujemy sposób, w jaki zostaliśmy znieważeni).

Wcześniej, powołując się na dotychczasowe orzecznictwo sądowe w podobnych sprawach, żądamy od administratora strony ujawnienia IP komputera, z którego wysłano obraźliwe wpisy i podajemy ten numer IP w w/w skardze. Administrator musi ujawnić IP zgodnie z dotychczasowymi wyrokami sądów polskich. Jeśli tego nie chce zrobić, żądamy w skardze do policji, by ta zażądała od administratora ujawnienia IP. Oczywiście robimy zrzut ekranu, by mieć dowód, iż zostaliśmy znieważeni.

W naszej skardze piszemy dalej:

Niniejsza skarga zawiera następujące wnioski, kierowane do Policji, jako że nie posiadając danych osobowych sprawcy czynu, nie jestem w stanie ani złożyć aktu oskarżenia, ani pozwu cywilnego:

  1. Proszę – zgodnie z obowiązującym w tym względzie prawem – zabezpieczyć materiał dowodowy, tj. przeprowadzić oględziny w/w strony internetowej.
  2. Adresu IP Policja nie musi już ustalać, gdyż został on podany przez administratora strony – tu wpisujemy IP – lub – jeśli administrator nie chce tego uczynić – żądamy od policji ustalenia IP komputera.
  3. Proszę na podstawie artykułu 60, paragraf 1 kpk wystąpić do prokuratury o objęcie ściganiem z urzędu czynu ściganego tutaj z oskarżenia prywatnego, jako że przemawia za tym interes społeczny – zniesławienie zostało nagłośnione medialnie i bulwersuje opinię publiczną. – Nawet jeśli prokuratura nie przychyli się do tego wniosku możemy skierować do sądu prywatny akt oskarżenia i cywilny pozew.
  4. Wnioskuję o ustalenie w bazie WHOIS (tj. bazie danych o domenach, danych właściwych operatorów /ISP/ ) – dostawcy usług internetowych oraz skierowanie do dostawcy wniosku o podanie danych osobowych usługobiorcy w związku z koniecznością podania ich sądowi w postępowaniu karnym i cywilnym.

W ten sposób możemy – po pierwsze – ustalić IP oraz dane osobowe hejtera, a po drugie – możemy wytoczyć mu proces cywilny o naruszenie dóbr osobistych i karny – o znieważenie.

Nawet gdybyśmy jednak nie zdecydowali się na skierowanie sprawy na drogę sądową, będziemy wiedzieć, kto nas znieważył i oczywiście możemy to na przykład upublicznić, by hejter nie czuł się bezkarny.