Dlaczego warto naśladować Szwajcarię – wywiad z ambasadorem Konfederacji Szwajcarskiej w Polsce

maj 8, 2022 | Aktualności, Telewizja Antypartii

Jan Kubań – Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego, sympatyk ANTYPARTII oraz jeden z potencjalnych kandydatów do Sejmu z jej warszawskiej listy wyborczej do Sejmu – przeprowadził wywiad z ambasadorem Szwajcarii w Polsce, Juergiem Burri – patrz niżej.

Ambasador Burri przedstawia istotę szwajcarskiej demokracji bezpośredniej – rolę referendum, zasadę subsydiarności, oddolnego podejmowania decyzji, zalety decentralizacji państwa.

W swym programie ANTYPARTIA proponuje implementację wielu rozwiązań szwajcarskich do polskiego, ułomnego systemu politycznego, który jeden z ekspertów ANTYPARTII – mieszkający w Szwajcarii profesor Mirosław Matyja określa mianem SEMI-DEMOKRACJI. Gorąco polecamy wywiad.