Czy także polska prokuratura będzie ścigać Putina? Jest już zawiadomienie o przestępstwie

mar 16, 2022 | Aktualności, Historia Antypartii, Informacje z 41 okręgów wyborczych, Okręg nr 15 Tarnów, Telewizja Antypartii

Dzisiaj, 16 marca 2022 Przewodniczący Antypartii, dr Marek Ciesielczyk – bezpośrednio po konferencji prasowej – złożył w prokuraturze zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Władimira Putina i wniosek o ściganie.

 

Treść zawiadomienia niżej. Patrz film:

_______________________________

 

Prokuratura Rejonowa w Tarnowie

J. Dąbrowskiego 27, 33-100 Tarnów

e-mail: rejon@tarnow.po.gov.pl

 

W związku z art. 110. § 1. Kodeksu karnego, który przewiduje, iż ustawę karną polską stosuje się do cudzoziemca, który popełnił za granicą czyn zabroniony skierowany przeciwko interesom Rzeczypospolitej Polskiej czy też przestępstwo o charakterze terrorystycznym, zaś art. 111. § 1. kodeksu karnego wskazuje, iż warunkiem odpowiedzialności za czyn popełniony za granicą jest uznanie takiego czynu za przestępstwo również przez ustawę obowiązującą w miejscu jego popełnienia, z czym mamy przecież do czynienia na terenie Ukrainy, a art. 112 kk mówi, iż niezależnie od przepisów obowiązujących w miejscu popełnienia czynu zabronionego, czyli w tym przypadku na Ukrainie, ustawę karną polską stosuje się do cudzoziemca w razie popełnienia:

 

przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu wewnętrznemu lub zewnętrznemu Rzeczypospolitej Polskiej czy też przestępstwa przeciwko istotnym polskim interesom gospodarczym, zaś art. 113 KK stwierdza, iż ustawę karną polską stosuje się do cudzoziemca w razie popełnienia przez niego za granicą (w tym przypadku na Ukrainie) przestępstwa, do którego ścigania Rzeczpospolita Polska jest zobowiązana na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 września 2008 r.( sygn. akt K 5/07, Dz. U. poz. 1080) lub przestępstwa określonego w Rzymskim Statucie Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonym w Rzymie dnia 17 lipca 1998 r. (Dz. U. z 2003 r. poz. 708 oraz z 2018 r. poz. 1753),

 

a najbliższą mojego miejsca zamieszkania jest Prokuratura Rejonowa w Tarnowie,

 

składam tutaj zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa naruszenia art. 115, par. 20, art. 117, par.1, art. 118, par. 1 i 2, art. 118a, art. 119, par.1, art. 120, art. 121, par. 1 i 2, art.122 i art.123 Kodeksu karnego tj. przestępstwa wszczęcia i prowadzenie wojny napastniczej, w celu wyniszczenia w całości lub w części narodu ukraińskiego poprzez dopuszczanie się zabójstwa, zamachu skierowanego przeciwko grupie ludności, podjętego w celu wykonania lub wsparcia polityki państwa Federacja Rosyjska, stworzenia dla obywateli Ukrainy warunków życia grożących ich biologicznej egzystencji, np. przez pozbawienie dostępu do żywności lub opieki medycznej, które są obliczone na ich wyniszczenie, przez stosowanie środków masowej zagłady zakazanych przez prawo międzynarodowe, przez atakowanie w czasie działań zbrojnych miejscowości i obiektów niebronionych, strefy sanitarnej oraz stosowanie innych sposobów walki, zakazanych przez prawo międzynarodowe, przez dopuszczanie się zabójstwa wobec rannych, chorych, personelu medycznego, ludności cywilnej obszaru okupowanego,

 

a także zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa o charakterze terrorystycznym w celu poważnego zastraszenia wielu osób, zmuszenia organu władzy publicznej Ukrainy do podjęcia lub zaniechania określonych czynności, wywołania poważnych zakłóceń w ustroju i gospodarce Ukrainy przez obywatela Federacji Rosyjskiej Władimira Władimirowicza Putina,

 

adres do doręczenia wezwania na przesłuchanie: Kreml, Moskwa, Federacja Rosyjska.

 

Jako Prezydent Federacji Rosyjskiej, czyli zwierzchnik sił zbrojnych Putin odpowiedzialny jest bezpośrednio za czyny, wymienione wyżej i stanowiące przestępstwa, do ścigania których Rzeczpospolita Polska jest zobowiązana, gdyż stanowią nie tylko zbrodnie wojenne, akty terroru na terenie Ukrainy, ale naruszają istotne interesy RP, w tym bezpieczeństwo także naszego państwa.

 

Jako obywatel RP także poszkodowany przez przestępstwa Putina wnioskuję o przyznanie mi statusu strony, tj. formalnie poszkodowanego w tej sprawie

 

16 marca 2022

 

Dr Marek Ciesielczyk

Przewodniczący Antypartii

tel. 601 255 849 , dr.ciesielczyk@gmail.com