Ciesielczyk – Prokuratura – 1:0 – Czy miasto bezprawnie pobiera od nas opłaty za parkingi?

cze 29, 2022 | Aktualności, Historia Antypartii, Informacje z 41 okręgów wyborczych, Koordynatorzy, Okręg nr 15 Tarnów

Sąd Rejonowy w Tarnowie przyznał rację radnemu Markowi Ciesielczykowi i uwzględnił jego zażalenie na postanowienie Prokuratury w Tarnowie o umorzeniu śledztwa w sprawie bezprawnego pobierania opłat parkingowych przez miasto, o które wnioskował radny wcześniej, kierując do tejże prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

 

Radny Ciesielczyk organizuje w związku ze swym sukcesem prawnym konferencję prasową w najbliższy piątek, 1 lipca, o godz. 10:00 w siedzibie Kancelarii Rady Miejskiej w Tarnowie ul. Legionów 14, II piętro, zapraszając na nią nie tylko dziennikarzy, ale i mieszkańców Tarnowa, którzy – zdaniem dr. Ciesielczyka – niesłusznie płacą za nielegalne – według radnego – parkingi. Oto program konferencji:

  1. Czy miasto bezprawnie pobiera opłaty za parkowanie na kilkunastu parkingach w Tarnowie?

Skutki postanowienia Sądu Rejonowego w Tarnowie ws. uchylenia decyzji Prokuratury Rejonowej o umorzeniu śledztwa ws. „przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych…..poprzez dokonanie bezprawnych zmian zasięgu pasa drogowego” przy kilkunastu ulicach i placach tarnowskich oraz „… poprzez pobieranie opłat za parkowanie w strefach płatnego parkowania umiejscowionych przy ww. ulicach” przez  co „działali na szkodę interesu publicznego…”  tj. śledztwa ws  dokonania „przestępstwa z art. 231 paragraf 2 kodeksu karnego”. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa skierował do Prokuratury radny Marek Ciesielczyk, a Prokuratura umorzyła je, nie przesłuchując dwóch najważniejszych świadków! Sąd uznał zasadność zażalenia Ciesielczyka na decyzję Prokuratury o umorzeniu śledztwa.

  1. Jaki jest stan innego śledztwa ws. budowy drogi za pieniądze publiczne na prywatnym terenie

Ulica Swój  ska prowadzi do nieruchomości dyrektora jednego z wydziałów Urzędu Miejskiego w Tarnowie i jego córki. Podobne zawiadomienie w tej sprawie – oprócz radnego Ciesielczyka – złożył później także Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

  1. Dlaczego śledztwo ws. nieprawidłowości przy remoncie Al. Solidarności trwa już kilkanaście miesięcy i czekamy ciągle na drugą ekspertyzę?

Prawdopodobnie po remoncie Al. Solidarności doszło do zbyt wczesnego dopuszczenia do ruchu, które spowodowało uszkodzenia dopiero co wyremontowanej drogi. Prokuratura otrzymała od radnego Ciesielczyka ekspertyzę specjalistycznego instytutu z Warszawy.

  1. Czy w Tarnowie dojdzie do referendum ws. odwołania Romana Ciepieli z funkcji Prezydenta Miasta?

Planu zorganizowania referendum najpierw nie można było zrealizować z powodu bierności radnych, później „pandemii”, następnie napaści Putina na Ukrainę oraz oczekiwania potencjalnych organizatorów na przyjęcie przez Sejm ustawy o likwidacji frekwencyjnego progu ważności referendum (projekt ustawy ciągle jest w „zamrażarce” sejmowej). Teraz albo radni podejmą stosowną uchwałę ws. przeprowadzenia referendum, albo trzeba będzie zebrać ponad 9 tysięcy podpisów w tej sprawie.

  1. Pismo radnego Ciesielczyka do Prokuratora Generalnego ws. kuriozalnego funkcjonowania Prokuratury Rejonowej w Tarnowie.

Sposób prowadzenia w/w trzech śledztw może wzbudzać zaniepokojenie niesprawnością (?) prokuratury tarnowskiej. W związku z tym skierowałem do Prokuratora Generalnego (kopia pisma do mediów ogólnopolskich) wniosek o przeprowadzenie kompleksowej kontroli działań Prokuratury Rejonowej.

  1. Ukonstytuowanie się w Radzie Miejskiej w Tarnowie reprezentacji ugrupowania „Antypartia”.

Pod koniec ub. roku pracownia Social Changes (uhonorowana przez Uniwersytet Jagielloński wyróżnieniem za najbardziej trafne prognozy wyborcze) przeprowadziła sondaż, w którym aż 14% ankietowanych chciało głosować na nowe ugrupowanie „Antypartia” (www.anttypartia.org), która ma swoją reprezentację także w Tarnowie (również w piątek 1 lipca o godz. 18:00 organizuje ona mój wykład nt. historii Rosji w tarnowskiej restauracji BRISTOL), postanowiła, iż będzie formalnie reprezentowana w Radzie Miejskiej przez radnego Marka Ciesielczyka i być może powoła w przyszłości także swój klub radnych (?).

  1. Dlaczego miasto zdecydowało się wydawać ok. 150 tysięcy złotych rocznie na broszurę propagandową prezydenta Ciepieli o nazwie „Tarnowski Informator Miejski”, rozsyłaną do skrzynek mieszkańców Tarnowa, gdy rzekomo brakuje pieniędzy w budżecie miasta np. na kulturę czy sport?

Kontakt z dr. Markiem Ciesielczykiem – tel. 601 255 849, e-mail: dr.ciesielczyk@gmail.com

 

Tego samego dnia, tj. w piątek. 1 lipca, o godz. 18:00 Antypartia organizuje kolejny wykład dra Marka Ciesielczyka w tarnowskiej restauracji BRISTOL, przy ul. Krakowskiej. Po wykładzie odbędzie się zebranie członków i sympatyków Antypartii z tarnowskiego okręgu wyborczego w tym samym miejscu,  patrz plakat niżej: