Apel ANTYPARTII do posłów ws. nowelizacji ustawy o refrendum

lis 9, 2022 | Aktualności, Historia Antypartii

Posłowie RP

Szanowna Pani Poseł / Szanowny Panie Pośle

Już ponad rok temu, tj. 29 października 2021 do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym (podpisany przez 27 posłów PiS i 3 Kukiza), dotyczący zmian w zasadach organizowania i przeprowadzania referendum lokalnego, m.in. zmniejszający o połowę liczbę obywateli niezbędnych do zainicjowania referendum, gwarantujący inicjatorom referendum 6-miesięczny termin na zebranie podpisów mieszkańców popierających referendum (teraz jest to tylko 60 dni) oraz znoszący próg  frekwencji, od którego zależy ważność referendum ( druk nr 1768 ).

8 listopada 2021 projekt skierowano do opinii do organizacji samorządowych, zaś 16 listopada ubiegłego roku – do I czytania w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych i Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Od tego czasu w/w projekt znajduje się w tzw. „zamrażarce sejmowej” i nikt nie umie – jak dotychczas – odpowiedzieć na pytanie, kiedy będzie poddany głosowaniu w Sejmie.

Jako że projekt ten urealnia instytucję referendum lokalnego (które teraz jest w praktyce fikcją), czyli zbliża nas do modelu demokracji bezpośredniej, za którą opowiada się nasze ugrupowanie, prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Czy będzie Pani / Pan Poseł głosować za proponowana zmianą w/w ustawy, gdy projekt zostanie w końcu skierowany do głosowania w Sejmie?
  2. Dlaczego projekt ten od roku przetrzymywany jest w „sejmowej zamrażarce”?
  3. Czy podejmie Pani / Pan Poseł działania przyśpieszające głosowanie w Sejmie ws. proponowanych zmian w ustawie o referendum lokalnym?
  4. Czy widzi Pani / Pan Poseł możliwość wprowadzenia w/w zmian jeszcze w tej kadencji samorządowej, która – jak wiadomo – trwać będzie jeszcze nie 12, lecz ok. 18 miesięcy?

Będziemy wdzięczni Pani / Panu Posłowi za rychłą odpowiedź.

Zarząd Antypartii:

dr Marek Ciesielczyk – Przewodniczący – Tarnów

Janusz Maksymowicz – Wiceprzewodniczący – Gorzów Wielkopolski

Lech Barański – Skarbnik – Wrocław

Andrzej Gorzkowski – Sekretarz – Warszawa

dr Jerzy Kowalewski – Członek Zarządu – Kraków

Lesław Krupski – Członek Zarządu – Przemyśl

Bogusław Znyk – Członek Zarządu – Zabrze

 

 

Warszawa– Kraków– Wrocław– Przemyśl– Zabrze– Tarnów- Gorzów Wlkp.  ,  9 listopada 2022

 

 

H. Ch. Andersena 6/80, 01-911 Warszawa,

tel. 601 255 849,     e-mail: antypartia@oburzeni.info,      www.antypartia.org