Aleksandra Kulpan – kandydatka ANTYPARTII na Prezydenta Rudy Śląskiej

lip 17, 2022 | Aktualności, Historia Antypartii, Okręg nr 31 Katowice

Jeśli chcesz nam pomóc w organizacji kampanii wyborczej lub jeśli chciałbyś być członkiem komisji wyborczej i otrzymać za to dietę w wysokości 500 zł,  zadzwoń do nas:   tel.:   601 255 849,   600 609 985,   797 408 267   lub  663 791 302 .

Pomóż nam zbierać podpisy poparcia dla kandydatki Antypartii na Prezydenta Rudy Śląskiej. Kliknij na poniższy link, by pobrać (w PDF) listę na podpisy (pod tym linkiem jest ona w JPG):

Kliknij tutaj, by pobrać w PDF listę na podpisy poparcia dla kandydatki na Prezydenta Rudy Śląskiej

______________________________

_______________________________________________

Najpierw spytaj osobę, od której oczekujesz złożenia podpisu:

1. czy mieszka w Rudzie Śląskiej,

2. czy ma jedno czy też dwa imiona w dowodzie (ważne, b wpisała dwa imiona, jeśli figurują one w dowodzie),

3. dane osób, popierających naszą kandydatkę, wpisuj sam, by były czytelne,

4. na odwrocie karty z podpisami wpisz swoje nazwisko i swój numer telefonu lub osoby, która zbierała te podpisy na tej tej liście.

5. gdy już będziesz miał zapełnioną listę / listy podpisami, skontaktuj się z nami, by je przekazać

    tel.:   601 255 849,   600 609 985,   797 408 267   lub  663 791 302 

6. zgłoś kandydata do komisji wyborczej, jeśli chcesz (za pracę w komisji otrzyma dietę w wysokości ok. 500 zł).

 

Kandydatka ANTYPARTII na Prezydenta Rudy Śląskiej

Aleksandra Kulpan, urodziła się i mieszka w Rudzie Śląskiej, jest absolwentką Technikum Górniczego KWK POKÓJ, Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, gdzie uzyskała tytuł magistra na Wydziale Zarządzania (specjalność: Międzynarodowe Stosunki Polityczne oraz Prawo Międzynarodowe), teraz jest doktorantką w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego (po obronie pracy doktorskiej jesienią tego roku uzyska stopień doktora).

Najpierw Aleksandra Kulpan pracowała w Kompanii Węglowej S.A. KWK „Pokój” Ruda Śląska jako pracownik administracyjny, na stanowisku Głównego Specjalisty, następnie jako Kierownik Działu Obsługi Klienta Sprzedaży Węgla oraz w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu KWK „Makoszowy” – jako Zastępca Dyrektora – Główny Specjalista ds. Sprzedaży Węgla, a później – jako Główny Specjalista ds. Organizacji Zarządzania (kierowanie  zespołami: Organizacyjno-Prawnym, Informatycznym, Gospodarczym, Kancelarią Główną, Sekretariat), w końcu – jako zastępca Przewodniczącego Komisji Oceny Wniosków Przetargowych, obecnie pracuje w Centralnym Laboratorium Pomiarowo – Badawczym  Jastrzębie-Zdrój – jako Kierownik Zespołu Obsługi Organów Spółki; była także  członkiem zespołu prasowego Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Aleksandra Kulpan to członek Prezydium Zarządu Związku Zawodowego Górników w Polsce SRK S.A. CZOK KWK Kcl. Prowadziła konwersatorium na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku Dyplomacja Europejska.

Zna dobrze język angielski i niemiecki, jest absolwentką kursu szkoleniowego: Dyscyplina wydatków publicznych.

Odznaczenia / wyróżnienia:

Inżynier górniczy I stopnia KWK Pokój  Polska Grupa Górnicza S.A., Srebrna odznaka Zasłużony dla Kadry inżynieryjno-technicznej, Złota odznaka Zasłużony dla Kadry inżynieryjno-technicznej, Zasłużony pracownik, Złote Pióro ZZ Kadra KWK Pokój PGG S.A., Odznaka za Długoletnią Pracę w Górnictwie – 25 lat, Dyrektor Górniczy III stopnia (od Ministra Skarbu Państwa),  stypendium doktoranckie dla wysoko wykwalifikowanej kadry.

Zainteresowania / hobby: nauka, polityka, kultura, gospodarka, książki, podróże, sport

 

__________________________________________

 

Ożywić gospodarczo Rudę Śląską

Ruda Śląska nie należy do czołówki gospodarczej polskich miast na prawach powiatu. W Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce w 2020 roku (patrz VI Europejski Kongres Samorządów, Warszawa 2021), przygotowanym przez Katedrę Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Ruda Śląska znalazła się dopiero na 25 miejscu.

W rankingu tym brano pod uwagę udział dochodów własnych w dochodach miasta ogółem, relację nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń, relację zobowiązań do dochodów ogółem, udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.

Dla porównania – drugie miejsce na tej liście rankingowej polskich miast na prawach powiatu zajęły Tychy, trzecie Gliwice, szóste – Katowice, dziewiąte – Sosnowiec, Rudę wyprzedziły także Mysłowice czy Siemianowice.

Ruda Śląska od 30 lat jest miastem wymierającym. W roku 1991 liczba mieszkańców tego miasta wynosiła ok. 172 tysiące. 10 lat później (w 2000 r.) zmalała o 20 tysięcy, w 2010 o kolejne 8 tysięcy, w 2019 – o dalsze 8 tysięcy. 31 grudnia 2021 w Rudzie Śląskiej mieszkało już tylko 125 tysięcy osób. Oznacza to, iż w ciągu 30 ostatnich lat liczba mieszkańców tego miasta zmalała o prawie 50 tysięcy, to jest o 1/3 ! Prognozowana liczba mieszkańców Rudy Śląskiej w 2050 roku wynosi ok.109 tysięcy, ale – gdy uwzględnimy obecną tendencję spadkową – może ona spaść znacznie poniżej 100 tysięcy.

Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,64 i jest  znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju. W 2019 roku 34,0% zgonów w Rudzie Śląskiej spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 29,5% zgonów w Rudzie Śląskiej były nowotwory, a 7,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego.

 

Liczba mieszkańców Rudy Śląskiej:

1991 – 172 tys.

2000 – 152 tys.

2010 – 144 tys.

2019 – 136 tys.

2021 – 125 tys.

 

Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce w 2020 roku

  1. Poznań
  2. Tychy
  3. Gliwice

………………………………

  1. Ruda Śląska