35 OLSZTYN

35. okręg wyborczy do Sejmu – Olsztyn

10 mandatów poselskich, 797.764 mieszkańców, 12 powiatów

 

KOORDYNATOR OKRĘGOWY

Marek Wyszkowski – Olsztyn, chemik, b. pracownik STOMIL OLSZTYN, emeryt

Kontakt: tel. 510 799 531

Zostań naszym koordynatorem w Twoim regionie, powiecie, mieście, gminie. 

Zgłoś swoją kandydaturę:   tel. 601 255 849

 

Koordynatorzy powiatowi:

1. Marek Wyszkowski- Olsztyn

2. Jacek Stolarski – Olsztyn

3. Stanisław Walczak – Olsztyn

4. Ełk – tel. 668 373 033

5.

OBSZAR

Powiaty:

 1. ełcki
 2. giżycki
 3. gołdapski
 4. kętrzyński
 5. mrągowski
 6. nidzicki
 7. olecki
 8. olsztyński
 9. piski
 10. szczycieński
 11. węgorzewski

Miasto na prawach powiatu:

12. Olsztyn