5 TORUŃ

5. okręg wyborczy do Sejmu – Toruń

13 mandatów poselskich, 1.046. 849 mieszkańców, 14 powiatów

 

KOORDYNATORZY OKRĘGOWI:

Dr Sławomir Stanisław Dębski – Grudziądz, doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce i administracji – Uniwersytet Warszawski, mgr pedagogiki edukacji obronnej i zarządzania kryzysowego WSSE Gdańsk, mgr polityki publicznej Uniwersytet Gdański, obecnie wykładowca w Pomorskiej Szkole Wyższej w Starogardzie Gdańskim (administracja, prawo administracyjne, prawo karne i wykroczeń, postępowanie administracyjne, samorządność, samorząd terytorialny, demokracja, bezpieczeństwo), promotor 211 prac licencjackich z zakresu administracji publicznej i bezpieczeństwa, 10 lat na stanowiskach kierowniczych w MSW (kierował zespołami w realizacji postępowań prawnych w zakresie prawa karnego, wykroczeń, administracyjnego, cywilnego), autor  oraz współautor 31 publikacji naukowych i naukowo-dydaktycznych, członek towarzystw naukowych i rad naukowych, redaktor naczelny, a także naukowy czasopism naukowych w Polsce i za granicą.

Kontakt: tel. 530 545 785

 

Zostań naszym koordynatorem w Twoim regionie, powiecie, mieście, gminie. 

Zgłoś swoją kandydaturę:   tel. 601 255 849

 

 

Koordynatorzy powiatowi:

 1. Tomasz Kowalski – Toruń, powiat toruński
 2. Sławomir Dębski – Grudziądz
 3. Andrzej Nowak – Grudziądz, powiat grudziądzki
 4. Edward Watkowski – Grudziądz, powiat grudziądzki
 5. Zbigniew Adamczyk – Grudziądz, powiat grudziądzki
 6. Maria Smoczyńska – Toruń
 7. Barbara Bączkowska – Toruń
 8. Marian Michalski – Włocławek
 9. Daniel Malinowski – Toruń
 10. Marian Filipowicz – Toruń
 11. Krzysztof Tajchman

 

OBSZAR

Powiaty:

 1. aleksandrowski
 2. brodnicki
 3. chełmiński
 4. golubsko-dobrzyński
 5. grudziądzki
 6. lipnowski
 7. radziejowski
 8. rypiński
 9. toruński
 10. wąbrzeski
 11. włocławski

Miasta na prawach powiatu:

12. Grudziądz
13. Toruń
14. Włocławek